SERRALZATE, SL (herefter benævnt EJEREN) med momsnr . ESB99269748 stiller visse informative indhold om sine aktiviteter til rådighed på TIENDA-MEDIEVAL.COM (herefter benævnt WEBSTED).

Disse generelle betingelser regulerer udelukkende og udelukkende brugen af EJERENS hjemmeside af de BRUGERE, der tilgår den. Disse generelle betingelser er eksponeret for BRUGEREN på WEBSTEDET på hver og en af siderne, så de kan læse, udskrive, arkivere og acceptere dem via internettet og være fuldt informeret. Privatlivspolitikken, offentliggjort på denne hjemmeside, anses også for at være inkluderet.

Adgang til EJEREN's hjemmeside indebærer uforbeholden accept af disse generelle brugsbetingelser, som BRUGER hævder at forstå fuldt ud. BRUGEREN forpligter sig til ikke at bruge hjemmesiden og de heri tilbudte tjenester til at udføre aktiviteter i strid med loven og til enhver tid at respektere disse generelle betingelser.

FØRST

EJERENS WEBSTED er lavet for at gøre information om dens aktiviteter tilgængelig for tredjeparter, samt for at kontakte den, for at anmode om yderligere information og for at gøre tilgængelig for brugerne muligheden for at købe de produkter, der tilbydes. Anmodningen om de tjenester eller varer, der tilbydes til køb på WEBSTEDET, vil være underlagt de specifikke generelle kontraktbetingelser.

ANDET.- BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG

2.1.- Brugen af EJERENS WEBSTED-domæne medfører ikke forpligtelse til at registrere BRUGER. Betingelserne for adgang og brug af dette WEBSTED-domæne er strengt styret af gældende lovgivning og af princippet om god tro, hvor BRUGEREN forpligter sig til at gøre god brug af WEBSTEDET. Alle handlinger, der krænker tredjemands lov, rettigheder eller interesser, er forbudt: ret til privatliv, databeskyttelse, intellektuel ejendomsret mv. EJEREN forbyder udtrykkeligt følgende:

2.1.1.- Udfør handlinger, der kan forårsage på WEBSTEDET eller gennem det på nogen måde enhver form for skade på EJEREN's systemer eller på tredjeparter.
2.1.2.- Udfør uden behørig tilladelse enhver form for reklame eller kommerciel information direkte eller skjult, afsendelse af masse-e-mails ("spamming") eller afsendelse af store beskeder for at blokere netværksservere ("mail bombing")

2.2.- EJEREN kan til enhver tid afbryde adgangen til WEBSTEDET, hvis den opdager en brug i strid med loven, god tro eller disse generelle betingelser - se femte paragraf.

TREDJE.- INDHOLD

Indholdet på denne hjemmeside er udarbejdet og inkluderet af:

3.1.- EJEREN anvender interne og eksterne kilder på en sådan måde, at EJEREN kun er ansvarlig for det internt producerede indhold.

3.2.- EJEREN forbeholder sig retten til at ændre det eksisterende indhold på sin hjemmeside til enhver tid. EJEREN garanterer eller tager ikke ansvar for den korrekte funktion af links til tredjeparts websteder, der vises på WEBSTEDET

Derudover bliver gratis og betalte tjenester tilbudt af tredjeparter via EJERENs hjemmeside gjort tilgængelige for brugeren og vil være underlagt de særlige betingelser for hver af dem.

FJERDE.- ANSVAR

4.1.- EJEREN er i intet tilfælde ansvarlig for:

4.1.1.- Af produktionen af enhver form for skade, som BRUGERNE eller tredjeparter kan forårsage på dette WEBSTED

4.1.2.- Om pålideligheden og rigtigheden af oplysningerne indtastet af tredjeparter på hjemmesiden, enten direkte eller via links. Ligeledes vil EJEREN samarbejde og underrette den kompetente myndighed om disse hændelser på det tidspunkt, hvor den har pålidelig viden om, at den forårsagede skade udgør enhver form for ulovlig aktivitet.

4.2.- EJEREN forbeholder sig retten til at suspendere adgangen uden forudgående varsel på en skønsmæssig måde og permanent eller midlertidigt indtil forsikringen om det effektive ansvar for de skader, der måtte opstå. Ligeledes vil EJEREN samarbejde og underrette den kompetente myndighed om disse hændelser på det tidspunkt, hvor den har pålidelig viden om, at den forårsagede skade udgør enhver form for ulovlig aktivitet.

FEMTE.- SKÆREVÅBEN OG REPRODUKTIONER

Vores katalog består af tusindvis af produkter, nogle af dem klassificeret som våben. Vores onlinebutik er autoriseret som detailforretning til salg af disse reproduktioner og blade våben, efter at have informeret og have tilladelse fra Intervention of Weapons of the Civil Guard til salg af følgende:

5. kategori: Hvide våben og generelt dem med skarpe eller stikkende klinger, som ikke er forbudt. Knive eller macheter brugt af militære enheder eller efterligninger heraf.

6. kategori: Reproduktioner af historiske våben (ikke-funktionelle) til indsamling.

5. og 6. kategori våben vil kun blive solgt til personer over 18 år. Ved at acceptere købsbetingelserne er kunden ansvarlig for rigtigheden af de data, der sendes ved åbning af en konto i denne onlinebutik, samt brugen og endelige destination for de købte produkter, er obligatorisk at oplyse om dit skatte-id-nummer (DNI- NIF).

I overensstemmelse med indholdet af artikel 5.3 i våbenreglementet (kongelig dekret 137/1993 af 29. januar, om godkendelse af våbenreglementet), må de kun og udelukkende opbevares i ens hjem, og i tilfælde af at de bæres udenfor det , kunne de pådrage sig den overtrædelse, der er karakteriseret ved artikel 23. a/ i organisk lov 1/92 af 21. februar om beskyttelse af borgernes sikkerhed, og overlade det til myndighedernes og deres agenters forsigtige kriterier at vurdere behovet for at bære dem.

SJETTE.- OPHAVSRET OG VAREMÆRKERETIGHEDER

Dette WEBSTED-domæne tilhørende EJEREN - eget indhold, programmering og design af WEBSTEDET - er fuldt beskyttet af ophavsret, og enhver reproduktion, kommunikation, distribution og transformation af de førnævnte beskyttede elementer er udtrykkeligt forbudt, undtagen med udtrykkeligt samtykke. EJER.

Både grafisk og skriftligt materiale sendt af brugere gennem de midler, der stilles til rådighed for dem på WEBSTEDET, er brugerens ejendom, som bekræfter deres legitime forfatterskab ved at sende dem og overdrager rettighederne til reproduktion og distribution til EJEREN.

SYVENDE.- FORSENDELSER

Forsendelsesomkostninger beregnes til enhver tid baseret på flere faktorer såsom vægten af din ordre, emballage, destinationssted eller eksisterende kampagner til enhver tid. Hvis du vil vide præcist prisen på en ordre, skal du tilføje de ønskede produkter til indkøbskurven og klikke på afgiv ordre.

Hvis du er en registreret bruger, vil systemet bede dig om betalingsmåden, hvorefter de samlede omkostninger til betaling vises på skærmen, opdelt efter varer (produkter, rabatter, afgifter osv.).

VIGTIG Forsendelser til De Kanariske Øer, Ceuta eller Melilla og lande uden for EU vil være fritaget for moms på fakturaen, men kan beskattes på bestemmelsestoldstedet i henhold til skatter og afgifter i hvert land, og disse udgifter betales af modtager. Vi anbefaler, at du tjekker med toldvæsenet i dit land for at finde ud af importomkostningerne.

OTTENDE.- LEVERINGSFRISTER

Leveringen af vores produkter sker gennem flere transportbureauer med den akutte leveringsservice i hjemmet. Leveringstiden varierer fra 24 timer til 1 uge som hovedregel og afhængig af det tilgængelige lager.

Der er nogle produkter, der fremstilles på efterspørgsel, som er 100 % håndlavede eller personlige, så de kan medføre en ekstra fremstillingstid. Under alle omstændigheder, og hvis de ikke kan betjenes inden for en maksimal periode på 1 uge, vil vi kontakte dig for bekvemt at informere dig om leveringstiden for din ordre.

NIENDE.- RETUR - Fortrydelsesret

Vi har en eftersalgsservice til at løse ethvert problem, der opstår under forsendelsen af vores varer eller forsendelser, og holder vores kunder informeret til enhver tid.

Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med din ordre, har du en periode på 14 kalenderdage, regnet fra datoen for modtagelse af ordren, til at behandle din returnering ved fortrydelse.

Fortrydelsesretten gælder ikke for produkter fremstillet i henhold til de specifikationer, som køberen har anmodet om eller tydeligt personliggjorte.

Du kan opsige købskontrakten, som du har indgået i vores onlinebutik på enhver måde, der er tilladt ved lov (e-mail, brev, fax), eller hvis du foretrækker det, tilbyder vi dig muligheden for at gøre det gennem følgende fortrydelsesformular inden for den ovenfor angivne periode . Du skal levere varen/varerne til os for egen regning. Forsendelser med skyldig porto vil ikke blive accepteret.

Sælger skal returnere alle modtagne beløb, herunder leveringsomkostninger inden for 14 kalenderdage, ved brug af samme betalingsmiddel, som forbrugeren brugte til den første transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har aftalt det modsatte, og så længe forbrugeren ikke pådrager sig eventuelle udgifter som følge af tilbagebetalingen, men hvis det er forbrugeren, der returnerer varen, kan vi tilbageholde tilbagebetalingen afhængigt af hvilken af følgende betingelser, der er opfyldt først:

  • Indtil du modtager varerne.
  • Indtil forbrugeren fremlægger bevis for returnering af varen som bevis for transportvirksomheden.

TIENDE.- KØBSGARANTI

I tilfælde af produkter med fabriksfejl, vil vi efter behov fortsætte med at reparere, erstatte, reducere prisen eller opsige kontrakten, procedurer, der vil være gratis for forbrugeren og brugeren. Vi er ansvarlige for enhver mangel på overensstemmelse, der viser sig inden for en periode på tre år fra leveringen, som vil forstås at være sket på den dag, der fremgår af fakturaen eller købssedlen eller på følgesedlen, hvis dette er senere. .

Det formodes, at den manglende overensstemmelse, der viser sig i de to år efter varens levering, allerede eksisterede, da den blev leveret.

Gennem en simpel erklæring kan forbrugeren kræve berigtigelse af den manglende overensstemmelse, nedsættelse af prisen eller ophævelse af kontrakten.

For at varen kan bringes i overensstemmelse, kan forbrugeren vælge reparation eller ombytning, medmindre en af disse to muligheder er umulig eller indebærer uforholdsmæssige omkostninger for sælgeren. Disse foranstaltninger vil opfylde følgende krav:

De vil være gratis for forbrugeren, herunder de udgifter, der er nødvendige for, at varerne bringes i overensstemmelse, især omkostninger til forsendelse, transport, arbejdskraft eller materialer.

De vil blive gennemført inden for rimelig tid fra det øjeblik, hvor arbejdsgiveren er blevet informeret om den manglende overensstemmelse og uden større gener for ham.

Forbrugeren vil stille varen til rådighed for iværksætteren, som vil genvinde den for hans regning på den måde, der genererer mindst gener for forbrugeren afhængigt af varens type. Du er ikke ansvarlig for nogen betaling for normal brug af de erstattede varer i perioden forud for deres udskiftning.

Arbejdsgiveren på sin side vil inddrive ejendommen for sin regning, fjerne de ikke-overensstemmende varer, og i tilfælde af varer, der er blevet installeret, vil han fjerne dem og fortsætte med at installere den reparerede eller udskiftede vare under forudsætning af de afledte omkostninger fra det..

Det vil give forbrugeren en dokumentation for leveringen af varen fra forbrugerens side med angivelse af leveringsdatoen og den manglende overensstemmelse, samt en dokumentation for leveringen af varen allerede i overensstemmelse med forbrugeren, som også skal bl.a. datoen for denne levering og beskrivelse af den korrigerende handling.

Forbrugeren kan også kræve prisafslag eller ophævelse af aftalen. Prisnedsættelsen vil være proportional med forskellen mellem den værdi, varen ville have haft på leveringstidspunktet, hvis den havde været i overensstemmelse, og den værdi, som den leverede vare har på leveringstidspunktet. Resolutionen fortsætter ikke, når den manglende overensstemmelse er af ringe betydning. Forbrugeren kan vælge dem, forudsat at følgende krav er opfyldt:

Når foranstaltningen til at bringe varerne i overensstemmelse er umulig eller uforholdsmæssig.

Arbejdsgiveren har ikke udført reparationen eller udskiftningen eller har ikke udført den korrekt.

Enhver mangel på overensstemmelse fremgår af den reparerede eller udskiftede vare.

Manglen på overensstemmelse er alvorlig nok til at retfærdiggøre en af de to muligheder.

Iværksætteren har erklæret, eller det fremgår af omstændighederne, at han ikke vil bringe varerne i overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden væsentlige gener for forbrugeren.

Iværksætteren refunderer forbrugeren som følge af valget af disse foranstaltninger den pris, der er betalt for varerne efter modtagelse af disse eller, hvor det er relevant, af et bevis fra forbrugeren for, at han har returneret dem. Forbrugeren eller brugeren vil returnere varerne til iværksætteren på dennes regning.

Forbrugeren kan suspendere den afventende betaling af prisen, indtil iværksætteren overholder sine forpligtelser.

Du kan også anmode om berigtigelse af den manglende overensstemmelse, nedsættelse af prisen eller ophævelse af kontrakten, hvis brugen af varen som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder forhindres eller begrænses.

Forbrugeren er ikke ansvarlig for nogen betaling for normal brug af de ombyttede varer i perioden forud for deres udskiftning.

Uanset om du anmoder om udbedring af den manglende overensstemmelse, såsom nedsættelse af prisen eller opsigelse af kontrakten, kan du kræve erstatning for skader, hvis det er relevant.

ELLEVTE.- KØBSFAKTURA

Alle vores salg er ledsaget af din købsfaktura. Brugeren har ret til gratis at modtage fakturaen i elektronisk format, forudsat at den på forhånd er anmodet om på enhver måde, der er tilladt ved lov (e-mail, brev, fax).

TOLFTE.- JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV

I tilfælde af at du eller en tredjepart mener, at der er kendsgerninger eller omstændigheder, der afslører den ulovlige karakter af brugen af indhold og/eller udførelsen af enhver aktivitet på de websider, der er inkluderet eller tilgængelige via webstedet, skal du kontakte i kontakt med behørigt at identificere sig selv, specificere de påståede overtrædelser og udtrykkeligt og under deres ansvar erklære, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte.

For ethvert tvistemål, der vedrører denne hjemmeside, vil spansk lovgivning være gældende, hvor domstolene og domstolene på brugerens domicil er kompetente.

Vores enhed er medlem af Confianza Online (non-profit forening), registreret i National Registry of Associations Group 1, Section 1, nationalt nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18. 4º 1, 28014 Madrid (Spanien) . ). For mere information: www.confianzaonline.es

Disse generelle betingelser er underlagt den spanske lov. Ligeledes informerer vi forbrugerne i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om alternativ tvistbilæggelse om, at brugere, som en overholdt enhed og i vilkårene i det etiske kodeks, kan gå til Confianza Online for alternativ løsning af eventuelle kontroverser ( https : //www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/ ). Hvis disse refererer til elektroniske transaktioner med forbrugere eller databeskyttelse, når de er relateret til dette område, vil kravene blive løst af Confidence Online Mediation Committee, der er akkrediteret til alternativ løsning af forbrugertvister. Hvis påstandene omhandler digital annoncering eller databeskyttelse relateret til dette område, vil de blive indsendt til AUTOCONTROL Advertising Jury.

Vi minder dig også om, at du kan få adgang til EU's online tvistbilæggelsesplatform ved at følge dette link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 WhatsApp (+34) 690 26 82 33