SERRALZATE, SL (HIERNA DE EIGENAAR) met BTW num. ESB99269748 stelt op TIENDA-MEDIEVAL.COM (hierna WEBSITE) bepaalde informatieve inhoud over haar activiteiten ter beschikking.

Deze algemene voorwaarden regelen uitsluitend en uitsluitend het gebruik van de website van DE EIGENAAR door de GEBRUIKERS die er toegang toe hebben. Deze algemene voorwaarden worden aan de GEBRUIKER op de WEBSITE op elk van de pagina's getoond, zodat hij ze kan lezen, afdrukken, archiveren en accepteren via internet en volledig geïnformeerd zijn. Het privacybeleid, gepubliceerd op deze website, wordt ook geacht te zijn inbegrepen.

Toegang tot de website van DE EIGENAAR impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden waarvan de GEBRUIKER zegt volledig te begrijpen. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de website en de daarop aangeboden diensten niet te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten die in strijd zijn met de wet en om deze algemene voorwaarden te allen tijde te respecteren.

EERST

De WEBSITE van DE EIGENAAR is gemaakt om informatie over haar activiteiten beschikbaar te stellen aan derden, evenals om contact met haar op te nemen, om aanvullende informatie op te vragen en om gebruikers de mogelijkheid te bieden om de aangeboden producten te kopen. De aanvraag van de diensten of artikelen die op de WEBSITE te koop worden aangeboden, wordt beheerst door de specifieke algemene contractvoorwaarden.

TWEEDE.- TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

2.1.- Het gebruik van het WEBSITE-domein van DE EIGENAAR houdt niet de verplichting in om de GEBRUIKER te registreren. De voorwaarden voor toegang en gebruik van dit WEBSITE-domein worden strikt beheerst door de huidige wetgeving en door het principe van goede trouw, waarbij de GEBRUIKER zich ertoe verbindt om goed gebruik te maken van de WEBSITE. Alle handelingen die in strijd zijn met de wet, rechten of belangen van derden zijn verboden: recht op privacy, gegevensbescherming, intellectueel eigendom, etc. De EIGENAAR verbiedt uitdrukkelijk het volgende:

2.1.1.- Acties uitvoeren die op de WEBSITE of via deze op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken aan de systemen van DE EIGENAAR of aan derden.
2.1.2.- Zonder de juiste autorisatie elke vorm van reclame of commerciële informatie direct of heimelijk uitvoeren, massale e-mails verzenden ("spammen") of grote berichten verzenden om netwerkservers te blokkeren ("mailbombing")

2.2.- DE EIGENAAR kan op elk moment de toegang tot de WEBSITE onderbreken als hij een gebruik constateert dat in strijd is met de wet, te goeder trouw of deze algemene voorwaarden - zie vijfde lid.

DERDE.- INHOUD

De inhoud op deze website is opgesteld en opgenomen door:

3.1.- DE EIGENAAR gebruikt interne en externe bronnen op een zodanige manier dat DE EIGENAAR alleen verantwoordelijk is voor de intern geproduceerde inhoud.

3.2.- DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om de bestaande inhoud op zijn website op elk moment te wijzigen. DE EIGENAAR garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor de goede werking van de links naar websites van derden die op de WEBSITE verschijnen

Bovendien worden via de website van de EIGENAAR gratis en betaalde diensten aangeboden door derden aan de gebruiker ter beschikking gesteld en zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden van elk van hen.

VIERDE.- VERANTWOORDELIJKHEID

4.1.- DE EIGENAAR is in geen geval verantwoordelijk voor:

4.1.1.- Van de productie van elke vorm van schade die de GEBRUIKER of derden zouden kunnen veroorzaken op deze WEBSITE

4.1.2.- Van de betrouwbaarheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie die door derden op de website wordt ingevoerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via links. Evenzo zal DE EIGENAAR meewerken en de bevoegde autoriteit op de hoogte stellen van deze incidenten op het moment dat hij betrouwbare kennis heeft dat de veroorzaakte schade een vorm van illegale activiteit vormt.

4.2.- DE EIGENAAR behoudt zich het recht voor om de toegang zonder voorafgaande kennisgeving op discretionaire wijze en permanent of tijdelijk op te schorten tot de verzekering van de effectieve verantwoordelijkheid voor de schade die kan optreden. Evenzo zal DE EIGENAAR meewerken en de bevoegde autoriteit op de hoogte stellen van deze incidenten op het moment dat hij betrouwbare kennis heeft dat de veroorzaakte schade een vorm van illegale activiteit vormt.

VIJFDE.- WAPENS EN REPRODUCTIES SNIJDEN

Onze catalogus bestaat uit duizenden producten, waarvan sommige geclassificeerd zijn als wapens. Onze online winkel is geautoriseerd als detailhandel voor de verkoop van deze reproducties en wapens met bladen, na geïnformeerd te zijn en toestemming te hebben van de tussenkomst van wapens van de burgerwacht voor de verkoop van het volgende:

5e categorie: Witte wapens en in het algemeen die met scherpe of stekende messen die niet verboden zijn. Messen of kapmessen gebruikt door militaire eenheden of imitaties daarvan.

6e categorie: reproducties van historische wapens (niet-functioneel) om te verzamelen.

Wapens van de 5e en 6e categorie worden alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Door de aankoopvoorwaarden te accepteren, is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden verzonden bij het openen van een account in deze online winkel, evenals voor het gebruik en de eindbestemming van de gekochte producten, waarbij het verplicht is om hun belastingidentificatienummer (DNI- NIF).

Overeenkomstig de strekking van artikel 5.3 van het Wapenreglement (KB 137/1993, van 29 januari tot goedkeuring van het Wapenreglement), mogen ze enkel en uitsluitend in de woning worden bewaard en, indien ze daarbuiten worden vervoerd , zouden ze kunnen begaan in de overtreding getypeerd in artikel 23. a/ van organieke wet 1/92, van 21 februari, betreffende de bescherming van de burgerveiligheid, waarbij het aan de voorzichtige criteria van de autoriteiten en hun agenten wordt overgelaten om de noodzaak van vervoer te beoordelen hen.

ZESDE.- AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKRECHTEN

Dit WEBSITE-domein van DE EIGENAAR -de eigen inhoud, de programmering en het ontwerp van de WEBSITE- is volledig auteursrechtelijk beschermd en elke reproductie, communicatie, distributie en transformatie van de bovengenoemde beschermde elementen is uitdrukkelijk verboden behalve met uitdrukkelijke toestemming. BAASJE.

Zowel grafische als schriftelijke materialen die door gebruikers worden verzonden via de middelen die hen op de WEBSITE ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de gebruiker die zijn legitieme auteurschap bevestigt door ze te verzenden en de reproductie- en distributierechten aan de EIGENAAR toewijst.

ZEVENDE.- ZENDINGEN

Verzendkosten worden op elk moment berekend op basis van meerdere factoren, zoals het gewicht van uw bestelling, de verpakking, de plaats van bestemming of op elk moment bestaande promoties. Als je precies wilt weten wat een bestelling kost, voeg dan de gewenste producten toe aan de winkelwagen en klik op bestelling plaatsen.

Als u een geregistreerde gebruiker bent, zal het systeem u vragen naar de betalingsmethode, waarna de totale te betalen kosten op het scherm verschijnen, uitgesplitst naar items (producten, kortingen, belastingen, enz.).

BELANGRIJK Zendingen naar de Canarische Eilanden, Ceuta of Melilla en niet-EU-landen zijn vrijgesteld van btw op de factuur, maar kunnen worden belast bij het douanekantoor van bestemming volgens de belastingen en heffingen van elk land, waarbij deze kosten worden betaald door de ontvanger. We raden u aan contact op te nemen met de douanediensten van uw land om de importkosten te weten te komen.

ACHTSTE.- LEVERDEADLINES

De levering van onze producten gebeurt via verschillende transportbedrijven met de spoedbezorgservice aan huis. Levertijden variëren van 24 uur tot 1 week als algemene regel en afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Er zijn een aantal producten die op aanvraag worden vervaardigd, omdat ze 100% handgemaakt of gepersonaliseerd zijn, dus ze kunnen een extra productietijd met zich meebrengen. In ieder geval, en als ze niet binnen een periode van maximaal 1 week kunnen worden geserveerd, nemen we contact met je op om je gemakkelijk te informeren over de levertijd van je bestelling.

NEGENDE.- RETOUREN - Herroepingsrecht

We hebben een after-sales service om elk probleem op te lossen dat zich voordoet tijdens de verzending van onze artikelen of verzendingen, en houden onze klanten te allen tijde op de hoogte.

Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met je bestelling, heb je een termijn van 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, om je retour te verwerken door middel van herroeping.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die zijn gemaakt volgens de door de koper gevraagde specificaties of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

U kunt het koopcontract dat u in onze online winkel hebt gesloten op elk wettelijk toegestaan middel (e-mail, brief, fax) beëindigen of, indien u dat wenst, bieden wij u de mogelijkheid om dit te doen via het volgende herroepingsformulier binnen de hierboven aangegeven termijn . U moet de artikelen op eigen kosten bij ons afleveren. Zendingen met porto worden niet geaccepteerd.

De verkoper moet alle ontvangen bedragen, inclusief verzendkosten, binnen 14 kalenderdagen terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft overeengekomen en zolang de consument geen eventuele kosten als gevolg van de terugbetaling, maar als de consument degene is die het goed retourneert, kunnen we de terugbetaling inhouden, afhankelijk van welke van de volgende voorwaarden het eerst is voldaan:

  • Totdat u de goederen ontvangt.
  • Totdat de consument het bewijs van terugzending van de zaak als bewijs van het transportbedrijf overlegt.

TIENDE.- AANKOOPGARANTIE

In het geval van producten met fabrieksfouten, zullen we, waar nodig, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsverlaging of ontbinding van het contract, procedures die gratis zijn voor de consument en gebruiker. Wij zijn aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen een termijn van drie jaar vanaf de levering, die wordt geacht te zijn gedaan op de dag die staat vermeld op de factuur of het aankoopbewijs of op de leveringsbon als dit later is .

Aangenomen wordt dat het gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert in de twee jaar na de levering van het goed reeds bestond bij de levering ervan.

Door middel van een eenvoudige verklaring kan de consument de correctie van het gebrek aan overeenstemming, de prijsverlaging of de ontbinding van het contract eisen.

Om de zaak in overeenstemming te brengen, kan de consument kiezen voor herstel of vervanging, tenzij een van deze twee opties onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt voor de verkoper. Deze maatregelen voldoen aan de volgende eisen:

Ze zijn gratis voor de consument, inclusief de kosten die nodig zijn om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending, transport, arbeid of materiaal.

Ze zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop de werkgever op de hoogte is gesteld van het gebrek aan overeenstemming en zonder grote overlast voor hem.

De consument stelt de zaak ter beschikking aan de ondernemer, die deze op zijn kosten terugkrijgt op een wijze die, afhankelijk van het soort zaak, voor de consument de minste overlast veroorzaakt. U bent niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan hun vervanging.

De werkgever, van zijn kant, zal het goed op zijn kosten terughalen, zal de niet-conforme goederen verwijderen en in het geval van goederen die zijn geïnstalleerd, zal hij deze verwijderen en overgaan tot installatie van het gerepareerde of vervangen goed, in de veronderstelling dat de daaruit voortvloeiende kosten.

Het zal de consument voorzien van een schriftelijke rechtvaardiging van de levering van het goed door de consument met vermelding van de datum van levering en het gebrek aan overeenstemming, evenals een documentaire rechtvaardiging van de levering van het goed die al in overeenstemming is met de consument, die ook moet omvatten de datum van die levering en een beschrijving van de genomen corrigerende maatregelen.

De consument kan ook een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst eisen. De prijsvermindering zal evenredig zijn aan het verschil tussen de waarde die het goed zou hebben gehad op het moment van levering als het conform was geweest, en de waarde die het afgeleverde goed heeft op het moment van die levering. De resolutie zal niet doorgaan wanneer het gebrek aan overeenstemming van weinig belang is. De consument kan hiervoor kiezen op voorwaarde dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

Wanneer de maatregel om de goederen in overeenstemming te brengen onmogelijk of onevenredig is.

De werkgever heeft de reparatie of vervanging niet of niet correct uitgevoerd.

Elk gebrek aan overeenstemming verschijnt in het gerepareerde of vervangen artikel.

Het gebrek aan overeenstemming is ernstig genoeg om een van de twee opties te rechtvaardigen.

De ondernemer heeft verklaard, althans zo blijkt uit de omstandigheden, dat hij de zaak niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de consument in overeenstemming zal brengen.

De ondernemer vergoedt de consument als gevolg van de keuze van deze maatregelen de prijs die voor de goederen is betaald na ontvangst daarvan of, in voorkomend geval, van een door de consument verstrekt bewijs van terugzending. De consument of gebruiker zal de goederen op kosten van deze aan de ondernemer retourneren.

De consument kan de hangende betaling van de prijs opschorten totdat de ondernemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

U kunt ook de correctie van het gebrek aan overeenstemming, de prijsvermindering of de ontbinding van het contract vragen, indien als gevolg van de schending van de rechten van derden het gebruik van het goed wordt verhinderd of beperkt.

De consument is niet verantwoordelijk voor enige betaling voor het normale gebruik van de vervangen goederen gedurende de periode voorafgaand aan de vervanging ervan.

Of u nu om correctie van het gebrek aan overeenstemming verzoekt, zoals prijsverlaging of ontbinding van het contract, u kunt, indien van toepassing, een schadevergoeding eisen.

ELFDE.- AANKOOPFACTUUR

Al onze verkopen gaan vergezeld van uw aankoopfactuur. De gebruiker heeft het recht om de factuur gratis in elektronische vorm te ontvangen, op voorwaarde dat deze vooraf is aangevraagd via alle wettelijk toegestane middelen (e-mail, brief, fax).

TWAALFDE.- JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

In het geval dat u of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de ongeoorloofde aard van het gebruik van inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, moet u contact opnemen met contact opnemen met zich naar behoren te identificeren, de vermeende overtredingen te specificeren en uitdrukkelijk en onder hun verantwoordelijkheid te verklaren dat de in de melding verstrekte informatie juist is.

Voor elk geschil dat betrekking heeft op deze website, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waarbij de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker bevoegd zijn.

Onze entiteit is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), geregistreerd in de National Registry of Associations Group 1, Section 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18. 4º 1, 28014 Madrid (Spanje) ). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es

Op deze algemene voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing. Evenzo informeren we consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op alternatieve geschillenbeslechting, dat gebruikers, als aangesloten entiteit en in de voorwaarden van de ethische code, naar Confianza Online kunnen gaan voor de alternatieve oplossing van eventuele controverses ( https: //www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/ ). Als deze betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of gegevensbescherming wanneer deze verband houden met dit gebied, zullen de claims worden opgelost door de Confidence Online Mediation Committee, geaccrediteerd voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Als de claims betrekking hebben op digitale reclame of gegevensbescherming met betrekking tot dit gebied, worden ze voorgelegd aan de AUTOCONTROL-advertentiejury.

We herinneren u er ook aan dat u toegang kunt krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 WhatsApp (+34) 690 26 82 33