GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE VERANTWOORDELIJKE

Behandelingsmanager

 • Entiteit: SERRALZATE, SL
 • CIF van de entiteit: B99269748
 • Adres van de entiteit: CALLE TOMÁS DE ZUMALACÁRREGUI, 10. LOKAAL - (50006) ZARAGOZA
 • E-mailadres van de entiteit: [email protected]
 • Verantwoordelijke voor de behandeling: LUIS ANTONIO SERRANO RAMON
 • Telefoon van de verantwoordelijke van de behandeling: 976497776
 • E-mailadres van de gegevensbeheerder: [email protected]

DOELEINDEN

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming en organieke wet 3/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren wij u dat, afhankelijk van de relatie die u met ons heeft, in SERRALZATE, SL behandelt de gegevens die u ons verstrekt voor sommige of alle van de volgende doeleinden:

 • Dossier/geschiedenis van werknemers en voormalige werknemers van het bedrijf.
 • Aan-/verkoop van goederen en diensten.
 • Aankoop/verkoop van materiaal.
 • Controle en toezicht op de efficiëntie en kwaliteit van de entiteit.
 • Coördinatie van zakelijke activiteiten Opstellen van contracten, voorbereiding van de salarisadministratie en andere gerelateerde taken.
 • Het verzenden van commerciële informatie van de entiteit per post, e-mail of anderen.
 • Opleiding.
 • Boekhoudkundig, administratief, facturatie- en incassobeheer.
 • Boekhouding, administratie, facturatie, incasso en betalingsbeheer.
 • Onderhoud van de arbeidsrelatie en vergoeding van de verrichte werkzaamheden.
 • Bied ze een dienst aan.
 • Betalen via POS.
 • Voer een personeelsselectieproces uit op basis van de capaciteiten, bekwaamheden en andere interessante informatie die in het curriculum is opgenomen.
 • Ontvangst van de levering van een dienst.
 • Dienst na verkoop en loyaliteit.
 • Verwerking van hoogte- en dieptepunten door veelvoorkomende ziekte of arbeidsongeval.
 • Verwerken van budgetten.
 • Gegevensverwerking voor cursussen en trainingen.
 • Gebruik van gegevens die zijn afgeleid van de activiteiten van het bedrijf.

GEGEVENSBESCHERMINGSPERIODE

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele, commerciële of andere relatie met onze entiteit, verzoeken om verwijdering, evenals de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

RECHTMATIGHEID

De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens ligt in:

 • Ondubbelzinnige toestemming
 • Uitvoering van een contract

ONTVANGERS

Uw persoonsgegevens worden in de volgende gevallen aan derden verstrekt:

 • Belastingadministratie
 • Banken en financiële entiteiten
 • Advies-/controle-entiteiten
 • Beheer / advies
 • Ik deel de gegevens niet met derden
 • Sociale zekerheid
 • Preventiedienst voor beroepsrisico's

RECHTEN

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of SERRALZATE, SL al dan niet persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben.

Evenzo hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld .

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, het recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. SERRALZATE, SL zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Evenzo kunt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en de verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan aan te tasten.

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten, kunt u dit doen via de ingeschakelde links die u hieronder vindt:

 • Klik hier om uw recht op toegang uit te oefenen
 • Klik hier om uw recht op rectificatie uit te oefenen
 • Om uw recht op onderdrukking (vergetelheid) uit te oefenen, klik hier
 • Klik hier om uw recht op beperking van de behandeling uit te oefenen
 • Klik hier om uw recht van oppositie uit te oefenen
 • Klik hier om uw recht op overdraagbaarheid uit te oefenen

U kunt ook per post contact met ons opnemen op het volgende adres: CALLE TOMAS DE ZUMALACARREGUI, 10. LOKAAL - (50006) ZARAGOZA, waarbij u een fotokopie van uw identiteitsbewijs bijvoegt om uw identiteit te garanderen. Vergeet niet om zoveel mogelijk informatie over uw verzoek te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres dat wordt gebruikt voor het account of portaal dat het onderwerp is van uw verzoek.

Ten slotte informeren wij u dat u contact kunt opnemen met het Spaanse bureau voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties voor elke claim die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

COOKIESBELEID

Om te weten welke cookies we op onze pagina gebruiken, onthoud dat u toegang kunt krijgen tot ons Cookiebeleid via de volgende link cookiebeleid .

UITGESTELDE BETALING (MIJ UITSTELLEN)

De gebruiker aanvaardt dat al zijn persoonlijke gegevens volledig worden overgedragen aan Aplázame vanaf het moment dat de gebruiker is begonnen met het contracteren van de uitgestelde betalingsservice die door laatstgenoemde wordt aangeboden op het moment dat hij de betalingsmethode kiest. Deze aanvaarding strekt zich uit tot derden die toegang moeten krijgen tot de bestanden voor de succesvolle afronding van het contract.

 WhatsApp (+34) 690 26 82 33