Wanneer de figuur van de Vikingen wordt opgeroepen, wordt de geest onmiddellijk bevolkt door het iconische beeld van onverschrokken krijgers, gehuld in een aura van felle moed, met imposante helmen versierd met hoorns die symbool staan voor hun brutaliteit op het slagveld. Het is echter van cruciaal belang om te erkennen dat dit onderscheidende kenmerk van de Vikingen, dat door de eeuwen heen is blijven bestaan, eerder een mythe is die geworteld is in de collectieve verbeelding dan een waarheidsgetrouwe weergave van hun kleding.

In de loop van dit artikel zullen we ons verdiepen in de ingewikkelde geschiedenis achter de misvatting van Vikinghelmen, de onderliggende waarheid ontrafelen en het aanhoudende populaire verhaal uitdagen, waardoor de ware essentie van Vikingkleding in de context van zijn geschiedenis wordt onthuld.

Het beeld van Viking-gehoornde helmen ontraadselen

Oorsprong van de mythe: 19e eeuw en zijn kunstenaars

De mythe van gehoornde Vikinghelmen vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw, toen twee invloedrijke figuren, de Zweedse kunstenaar Gustav Malmström en de Duitse illustrator Carl Emil Doepler, een cruciale rol speelden bij het verspreiden van deze verkeerde voorstelling van zaken.

Deze vertekende kijk werd snel populair, beïnvloedde de algemene publieke perceptie van de Vikingen en genereerde een beeld dat tot op de dag van vandaag in de populaire cultuur blijft voortbestaan.

Hoewel de historische realiteit laat zien dat Vikinghelmen grotendeels functioneel waren en geen hoorns hadden , heeft de mythificatie die door Malmström en Doepler werd voortgezet een blijvende indruk achtergelaten op de collectieve beelden die verband houden met deze enigmatische beschaving.

Inspiratie uit verkeerde oude artefacten

Elizabeth Nix, een gerenommeerd Amerikaans historicus, oppert de mogelijkheid dat Gustav Malmström en Carl Emil Doepler, invloedrijke figuren in de geschiedenis, mogelijk geïnspireerd zijn door oude gehoornde helmen die in die tijd zijn ontdekt . Deze artefacten, die ceremonieel werden gebruikt door stampriesters, dateren echter uit een periode vóór de Vikingen en mogen niet worden geïnterpreteerd als onderdeel van de Viking-gevechtsuitrusting.

Het verband tussen deze oude helmen en de verkeerde voorstelling van zaken van Vikinghelmen benadrukt de complexiteit van de vorming van historische mythen en het belang van een nauwkeurige interpretatie van archeologisch bewijsmateriaal om onjuiste ideeën over culturen uit het verleden te voorkomen.

Dit fenomeen onderstreept de noodzaak van een kritische benadering van de historische reconstructie.

Het enige bewijs: de helm van Gjermundbu

Tot nu toe zijn archeologen erin geslaagd slechts één complete Vikinghelm te identificeren. Deze unieke ontdekking vond plaats in 1943 op de boerderij Gjermundbu in Noorwegen en betreft een ijzeren helm uit de 10e eeuw. Het opmerkelijke aan deze ontdekking is dat deze helm, in tegenstelling tot wat vaak in de cultuur geworteld is, geen hoorns had.

De helm van Gjermundbu heeft een cruciale rol gespeeld bij het herinterpreteren van stereotiepe beelden van de Vikingen, waarmee het algemeen aanvaarde idee werd uitgedaagd dat hun helmen waren versierd met hoorns. Deze tastbare vondst heeft de lang gekoesterde misvatting in de populaire cultuur krachtig weerlegd en aangetoond dat Vikinghelmen functioneler en minder sierlijk waren dan eerder werd gedacht.

Het feit dat deze specifieke Vikinghelm geen hoorns had, heeft geleid tot een heroverweging van artistieke voorstellingen en misvattingen die in de loop van de tijd zijn blijven bestaan. Het belang van deze ontdekking ligt niet alleen in de zeldzaamheid ervan, maar ook in het vermogen ervan om vooropgezette ideeën over de kleding en het uiterlijk van de Vikingen uit te dagen en recht te zetten, waardoor een nauwkeuriger en authentieker inzicht wordt verkregen in hun cultuur en levensstijl in de X eeuw.

Nieuw onderzoek en onthullende ontdekkingen

Viksø-helmen: bronstijd, geen Vikingen

Een recent onderzoek onder leiding van archeoloog Helle Vandkilde daagt de mythe van Vikinghelmen verder uit. De beroemde helmen ontdekt in Viksø, Denemarken, dateren uit 900 aC , lang vóór het bestaan van de Vikingen. Radiokoolstofdatering van berkenteer gevonden op een van de hoorns bevestigt hun leeftijd, waardoor ze volledig losstaan van het Vikingtijdperk.

Symboliek en ritueel in de Viksø-helmen

De helmen van Viksø, versierd met symbolen die de ogen en snavel van een vogel voorstellen, suggereren eerder een ritueel dan een krijgersdoel. Vandkilde merkt op dat de hoorns versierd hadden kunnen zijn met verenkleed en berkenteer , waarbij elke helm mogelijk paardenhaar droeg. De verbinding met zonnesymbolen, gedeeld met andere Europese culturen, voegt betekenislagen toe aan deze artefacten.

Uitdagende stereotypen en legitimatie van Vikingleiderschap

Uit onderzoek blijkt dat het dragen van een gehoornde helm niet alleen moed in de oorlog impliceerde, maar ook de steun van de goden, waardoor het leiderschap van de Vikingen werd gelegitimeerd. Deze helmen werden beschouwd als machtshoeden , een essentieel item voor degenen die probeerden te regeren.

Fenicische invloed op het helmontwerp

De versiering van de Viksø-helmen vertoont overeenkomsten met de helmen van de Urnenveldencultuur in Midden-Europa en het Iberisch schiereiland. De mogelijkheid wordt geopperd dat de invloed voor deze ontwerpen afkomstig was van Fenicische reizigers in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Stereotypen uitdagen om de ware Vikinggeschiedenis te begrijpen

De diepgewortelde voorstelling van Vikingen met geweihelmen blijkt een mythe te zijn die voornamelijk door kunstenaars uit de 19e eeuw in stand wordt gehouden en die aanzienlijk verwijderd is van de historische realiteit. Het laatste onderzoek dat zich richt op de Viksø-helmen ontmantelt dit geloof echter en herleidt hun oorsprong tot de Noordse Bronstijd, enkele eeuwen vóór de eigenlijke Vikingtijd. Deze ontdekking daagt rechtstreeks het door de moderne cultuur gepopulariseerde idee uit en toont aan dat gehoornde helmen geen onderscheidend kenmerk waren van Viking-krijgers.

Het uitdagen van stereotypen speelt een essentiële rol bij het nauwkeurig begrijpen van de authentieke geschiedenis van de Vikingen. Gedetailleerd onderzoek naar de Viksø-helmen werpt niet alleen licht op de ware aard van deze artefacten, maar draagt ook bij aan het demystificeren van het stereotiepe beeld van de Vikingen , waardoor een nauwkeurigere perceptie van hun cultuur en manier van leven mogelijk wordt.

Product added to wishlist

 WhatsApp (+34) 690 26 82 33